Systemisk Personlig Coaching hos TeSuCo i Næstved

Systemisk Personlig Coaching og Life coaching hjælper dig med at træffe det rette valg i en svær situation

Personlig Coaching hjælper dig med at træffe de rette valg i svære situation.

Systemisk Personlig Coaching flytter fokus fra individet til relationer og fra problemer til muligheder. Nye perspektiver og muligheder skabes med terapeutisk spørgeteknik. Terapi områder hos TeSuCo:

  • Ledelsesudfordringer
  • 12-talspige
  • Hvad skal jeg med mit liv/job/parforhold/studie…
  • Eksamen og eksamensangst
  • Frafald fra studie
  • Ensomhed
  • Problemer mellem forældre/teenagere
  • Forventningspres
  • Tankemylder
Se mere om udvalgte coach områder som  ‘hjælp med at finde det rette job/studie’, ‘Hjælp til at undgå stress’, ‘Afhjælpning af Motivaitonstab’ og ‘Hjælp til livsstilsændringer’.

Systemisk Personlig Coaching - Hvordan foregår det?

Den systemiske tænkning tager udgangspunkt i, at alt hænger sammen, intet kan forstås isoleret. Problemer der opstår for den enkelte hænger sammen med personens omgivelser, og skal ses i sammenhæng med disse. Det drejer sig således i høj grad om, hvordan vi kommunikerer, samarbejder og omgås hinanden. I Systemisk Personlig coaching er grundtanken, at der altid er ressourcer til stede, og der arbejdes på at flytte fokus fra problemet til løsningen.

Personlig Coaching foregår ved, at coachen skaber et rum for refleksion for den person, der kommer med et problem. Ved hjælp af den rette spørgeteknik skabes en bevidsthed om, at der er flere tilgange til problemet, og der skabes nye muligheder og perspektiver. Samtidig kan vi se på de relationer, vi er en del af.

Systemisk Coaching drejer sig således i høj grad om hvordan vi kommunikerer

Systemisk Personlig Coaching -Spørgeteknik

Den systemiske grundtanke beskriver verden som et sammenhængende,
komplekst system. Alt hænger sammen, og alt hvad den enkelte gør påvirker hele systemet, der igen påvirker tilbage på den enkelte.

Gennem en undersøgende spørgeteknik afdækkes, hvordan problemet kunne se ud fra andre positioner. Derved undgås en ond cirkel, hvor andres udsagn, handlinger og adfærd forklares, så de passer ind i og dermed styrker problemet.

Systemisk Coaching mulitvers

Kort sagt kan det siges, at hvis en person er en del af problemet, er det også en del af løsningen. I den systemiske tænkning lægges der desuden vægt på, at sproget er meget betydningsfuldt i forhold til at skabe vores virkelighed… eller i hvert fald, som vi opfatter vores virkelighed. Den systemiske teori opererer ikke med én objektiv virkelighed, man taler om et såkaldt ”multivers”.

I systemisk teori er behovet for opretholdelse af systemets stabilitet og sammenhængskraft væsentlig. En hver udfordring eller ændring i et system vil straks medføre, at systemet forsøger at bringe situationen tilbage til det trygge og kendte.