Terapi, Samtaleterapi og Psykoterapi i Næstved med brug af Kognitiv adfærdsterapi

Terapi, Samtaleterapi og Psykoterapi med brug af Kognitiv adfærdsterapi hos TeSuCo i Næstved

Samtaleterapi med brug af Kognitiv adfærdsterapi er effektiv i en lang række terapiområder

Samtaleterapi er en form for behandlingsmetode bestående af regelmæssige samtaler hos en terapeut. Formålet er at støtte og hjælpe mennesker med at få indsigt i og forstå deres psykiske problemer. Værktøjer gives til at fungere bedre i hverdagen. Udfordringer, der arbejdes terapeutisk med  hos TeSuCo:

 • Lavt selvværd
 • Eksamensangst
 • Utroskab
 • Midstet job/Fyret
 • Ensom/ensomhed
 • Spiseforstyrrelse
 • Overvægt
 • Konflikt
 • OCD – tvangstanker og handlinge
 • Sorg og krise
 • Stress og belastningstilstande
 • Eksistentielle problematikker,
 • Parproblemer og skilsmisse
 • Interkulturel psykologi
 •   Manglende selvtillid
 • Særlig sensitivitet. Ulykkelighed, modløshed, tristhed eller deprimeret
 • Afhængighedsproblematikker, herunder alkoholmisbrug, stofmisbrug, sexafhængighed
 • Vrede – og aggressionsproblematikker
 • Alle angst lidelser (herunder social angst, generaliseret angst osv)
Se mere om udvalgte Samtaleterapi / Psykoterapi områder som  ‘Eksamens- og præsentationsangst’, ‘problemer med selvværd’, ‘Afhjælpning af Social fobi’ og ‘Afhjælpning  af stress’.

Samtaleterapi med brug af Kognitiv adfærdsterapi lægger vægt på, at terapeuten og klienten indgår i en ligeværdig relation

Som terapeut har jeg en viden om terapi, men du er eksperten i dit eget liv. Samtaleterapi  tager som oftest udgangspunkt i de tanker og forestillingsbilleder, der udløser den uhensigtsmæssige adfærd. Ved hjælp af dialog undersøges tankerne, og der findes mere realistiske og positive alternative tanker. Du afprøver så disse tanker i konkrete, aftalte dagligdagssituationer mellem to sessioner.

Samtaleterapi og adfærdsterapi lægger modsat psykologien, ikke stor vægt på hvad der er sket i barndommen

Til såvel afdækning som hjemmeopgaver kan anvendes forskellige skemaer, lige som terapeuten i visse tilfælde kan deltage i en øvelse/hjemmeopgave.

I samtaleterapi lægges der vægt på, at terapeuten og du indgår i en ligeværdig relation. Samtaleterapien foregår således i samarbejde, og dagsordener, målsætninger, evalueringer og aftaler om hjemmeopgaver laves  i fællesskab.

Det er vigtigt at pointere, at terapeuten er der for din skyld, ikke omvendt.

Tesuco klient under Samtaleterapi session
De 3 hovedstrategier i den kognitive terapi tilgang

Et terapiforløb følger tre strategier ved brug af den kognitive Terapi som metode i Samtaleterapi

Psykoedukations strategi. Her arbejdes på, at du opnår viden om baggrunden for dit problem og får forståelse for det videre forløb

Indsigtsgivende strategi. Denne strategi er delt i tre faser, den udforskende
fase der skaber relevant viden om problemet, den udfordrende fase, der
arbejder med at problematisere dine antagelser og den omstrukturerende fase, hvor der arbejdes på, at du får en mulighed for et nyt perspektiv.

Mestrings strategi. Her er målet, at du tillægger dig nye handlingsmønstre i forhold til problemet.

Eksempel for brug af Kognitiv Adfærdsterapi

Forestil dig, at du en dag går på gaden, og på modsatte side ser en gammel ven. Du vinker, men hun vinker ikke tilbage. En mulig negativ, automatisk tanke kunne være: ”Nå, hun gider ikke hilse, hun synes nok ikke jeg er værd at tale med, sådan er det altid, alle prøver at undgå mig”. Du føler dig trist, mindreværdig og overset. Måske får du ondt i maven, svedige hænder og hjertebanken. Det kunne så påvirke din adfærd, så du fremover forsøger at undgå kontakt til mennesker du møder, og på sigt føre til isolation. Et lidt tænkt eksempel, men blot for at demonstrere de enkelte elementer i ”Den kognitive diamant”.

Udgangspunktet i terapien ville så være at arbejde med at finde såkaldte ”alternative tanker”. Alternative tanker er mere realistiske og ikke mindst støtter og forstærker de et mere nuanceret syn på situationen og på hele ens person.

Eksempel på hvor samtaleterapi kan bruges: En ven vinker ikke tilbage på gaden
Kognitiv terapi er evidensbaseret
”Den kognitive diamant” viser sammenhængen mellem tanke, adfærd, krop og følelse.

Kort om Kognitiv Terapi

Kognitiv terapi er evidensbaseret, og bygger på forskning og videnskabelige undersøgelser af, hvilke metoder, der er virksomme. Som udgangspunkt er der tale om korttidsterapi (max. 10 – 15 sessioner), hvor der arbejdes med klientens tanker om sig selv og sine vanskeligheder ved brug af samtaleterapi.

Terapien er ofte meget struktureret, og der vil ofte være aftalte hjemmeopgaver, som klienten skal arbejde med mellem sessionerne. Kognitiv terapi kan også bruges på par og grupper.

Den kognitiv terapiforståelses 3 lag

Ifølge den kognitive terapiforståelse er der tre ”lag” i tankerne. I bunden ligger kerneantagelserne (skemata). Disse tanker er grundlæggende tankesæt om selvet, andre og omverdenen, der ubevidst danner baggrund for vores tænkning. De er skabt af vores erfaringer gennem hele opvæksten, og vil – når de aktiveres – farve hele vores tænkning om en given situation. Jo lettere vores kerneantagelser aktiveres, jo lettere mistolker vi andres signaler. En kerneantagelse kunne være: ”Jeg ved ingenting om noget”.

Oven på kerneantagelser (skemata) ligger leveregler. Leveregler er de basale
antagelser, som vi gennem tiden har skabt, på baggrund af vores kerneantagelser. En leveregel til ovenstående kerneantagelse kunne være: ”Jeg skal ikke vise, hvad jeg (ikke) kan”.

Ofte følges levereglen op af en strategi, som i dette tilfælde kunne være: ”Jeg holder lav profil”.

Øverst ligger så de automatiske tanker. Hvis disse tanker er af negativ karakter, så kan de let påvirke både kerneantagelser og leveregler. Hvis to kolleger efter et møde står lidt afsides og taler sammen, kunne man i eksemplet forestille sig, at personen ville tænke: ”Nu står de to og taler om, hvor lidt jeg ved og kan, og hvor lidt jeg bidrager med. De går nok til chefen, og jeg bliver fyret. Og jeg får aldrig et andet job, for jeg kan jo ikke noget”. Og dermed er den negative spiral startet.

Kognitiv terapi - tankernes 3 lag