Narrativ Supervision hos TeSuCo i Næstved
Vejledning, støtte og refleksion

Narrativ Supervision hos TeSuCo i Næstved. Vejledning, støtte og refleksion

Narrativ Supervision er effektiv i forhold til en lang række rådgivningsområder.

Narrativ Supervision er vejledning, støtte og refleksion med brug af kognitiv adfærdsterapeutisk struktur og metoder. Terapiretning tager udgangspunkt i de historier / narrativer vi fortæller om os selv. Supervision områder hos TeSuCo:
 • Kollegakonflikter
 • Ny i job
 • Livsværdi
 • Arbejdsværdi
 • Retning og mål
 • Arbejdsmiljø
 • Jobskifte
 • Arbejdsskade
 • Dårlig ledelse
 • Manglede fællesskab
 • Forberedelse af møder/samtaler (fraværssamtaler, omsorgssamtaler, MUS…)
 • Det svære møde
 • Præstationsangst
Se mere om udvalgte Supervision områder som  ‘hjælp med ensomhed’, ‘Hjælp i forholder forældre til børn’, ‘Afhjælpning af udfordringer på jobbet’ og ‘sparring parterapi og parforhold’.

Den Narrative teori

Den narrative teori arbejder ud fra, at menneskets liv bestemmes ud fra en mangfoldighed af historier, og at det ikke er antallet af positive historier, der er det vigtige, men derimod antallet af forskellige historier. 

En vigtigt pointe i Narrativ supervision er ”eksternalisering”. Kort fortalt går det ud på at isolere problemet og adskille det fra personen.

Således vil man arbejde med, at klienten bliver i stand til at erkende, at han eller hun er mere end problemet. Det kan lettest illustreres ved, at man ikke siger, at er f.eks. psykotisk, men at personen har en psykose. Man ville jo heller aldrig sige, at personen er en brækket arm!

Narrativ supervision og eksternalisering
Narrativ supervision Teori tager afsæt i at alt hvad vi beskriver i vores liv er baseret på sproget

Narrativ Supervision Fortællinger

Udgangspunktet for Narrativ Supervision er udviklet i starten af 1980’erne af socialrådgiver Michael White fra Australien på baggrund af psykologen Jerome Bruner.

Teorierne tager afsæt i, at alt hvad vi beskriver i vores liv, er baseret på sproget, og de metaforer, det indeholder. Det er således ikke en objektiv virkelighed, men en sproglig beskrivelse af irkeligheden. 

Samtidig påpeger teorien, at alle kulturer eller personlige liv er organiseret af og gennem fortællinger. Disse fortællinger – hvad enten de understøtter eller modsiger hinanden – er det, der skaber lige præcis den fortælling, der giver den enkelte mening i en given situation

Et Narrativ

Et narrativ er en fortælling, hvori en række af begivenheder er forbundet over tid gennem et plot eller et tema. Plottet, temaet eller konklusionen er det, som giver mening til fortællingen.

Det lader til, at et dominerende narrativ har en tendens til at udelukke begivenheder, små og sågar store initiativer og handlinger, som ikke stemmer overens med det dominerende plot.

En person, som lider af angst, depressioner eller utilstrækkelighedsfølelser, ser måske enhver af sine handlinger som bevis på, at personen virkeligt ikke dur til noget og faktisk er en stor fiasko, som alle kan gennemskue. Personen har højst sandsynligt ikke øje for handlinger og initiativer, der peger i en anden retning.

Narrativ supervision - et dominerende narrativ